EMPRESES


El nostre despatx està plenament preparat i equipat per donar suport legal a les empreses de qualsevol sector de l’economia en les diferents àrees del Dret. Actualment l’empresari està sotmès a un entorn legal variable i a una pressió impositiva considerable que fan imprescindible l’accés fàcil i directe a consultes professionals que, sens dubte, l’ajuden a prendre les decisions més convenients.

Hi ha un sector empresarial que no es pot permetre integrar un departament jurídic dins l’estructura de la seva pròpia empresa, ja que representaria un cost excessiu i no donaria ocupació plena als professionals que la integrarien. La solució és rebre aquest mateix servei legal sense que això representi un cost econòmic significatiu.

Aquesta és la nostra comesa: donar assessorament i suport legal a les empreses i professionals en les diferents àrees jurídiques en què es troben implicades durant la seva trajectòria.

PARTICULARS


G&G ABOGADOS Y ASESORES FISCALES, S.L.P. és un gabinet jurídic que ofereix solució als diversos problemes, dubtes, necessitats i conflictes que van sorgint inevitablement al llarg de les nostres vides.

La família, l’habitatge, la feina…, en definitiva, la vida quotidiana, ens condueix a una sèrie de relacions amb els altres que, de vegades, requeriran el suport de professionals del Dret.

Nosaltres estem al vostre servei per donar cobertura a totes aquestes necessitats, de manera personalitzada i convenient, basant la nostra relació en la confiança.