Àrees

Sector logístic i del transport

Tenim una llarga experiència i coneixement del marc legal, nacional i internacional, en els àmbits del transport terrestre, marítim i aeri. Des de fa més de 25 anys, donem cobertura legal a tota mena d’empreses en un sector que abasta, en una denominació comuna, tipologies molt variades: empreses multinacionals, agències de transport local, transitaris de projectes logístics, flotistes, petits empresaris autònoms, cooperatives de transport, xarxes d’operadors de transport, entre d’altres.

Immobiliari

Tenim una àmplia experiència en el sector immobiliari, orientant clients particulars i empreses en la negociació i l’adquisició de finques i acompanyant en tot el procés de contractació. A més, prestem suport integral a les contingències que puguin sorgir respecte a les diferents situacions i operacions relacionades amb béns immobles: contractes d’arres, compravenda, intermediació immobiliària, comunitats de béns, propietat horitzontal, arrendaments, drets reals, entre d’altres.

Gestió de pimes i autònoms - Administratiu i tributari

Prestem suport legal en les àrees clau de la gestió de pimes i autònoms. Declaracions i presentacions d’impostos, declaracions de renda, comptabilitat, assessorament en la signatura de contractes amb clients, proveïdors i altres temes com la protecció de dades. El nostre propòsit és col·laborar amb l’empresari/autònom perquè pugui centrar-se en el negoci, evitant contingències o incidències mitjançant la prevenció i el compliment de la normativa.
També gestionem qualsevol comunicació de l’Administració relativa a tributs i requeriments, recursos, reclamacions davant dels tribunals econòmics administratius o, si escau, en l’àmbit contenciós administratiu.

Família

Prestem assessorament i representació legal en processos de dret de família: divorcis, separacions, extinció de parella de fet, guarda de menors, modificació de mesures, divisions de patrimoni, etc. Tot això, amb l’objectiu d’aconseguir la millor solució a situacions subjectes a una elevada afectivitat, defensant els interessos del nostre client, el seu benestar i el dels fills menors, que, en definitiva, són els que necessiten més protecció en aquesta mena de procediments.

Mobilitat internacional

Oferim serveis jurídics d’assessorament i acompanyament a persones, emprenedors nacionals i estrangers, que volen establir-se a Barcelona i volen crear o adquirir una empresa o que volen comprar o desenvolupar un projecte de construcció d’un immoble. I ho fem ajudant a planificar l’“abans” d’iniciar el projecte, assessorant en la gestió del moment del trasllat i la instal·lació, i continuem proporcionant assistència legal un cop establerts i un cop posada en marxa l’activitat personal o l’empresa.

Assessorament a societats

Com a advocats assessors en l’entorn empresarial, proposem als nostres clients un enfocament del nostre treball orientant-lo des de dues perspectives. D’una banda, com a professionals externs, mantenim la distància necessària que els garanteix un plantejament objectiu, tècnic i solvent. I, de l’altra, apostem per una estreta coordinació amb el seu equip, la qual cosa ens permet comprendre més bé cada realitat.

Compliment normatiu

Ens dediquem a l’assessorament legal d’empreses i som especialistes en compliment normatiu (codi i canal ètic, protocols de prevenció d’assetjament, protecció de dades, ESG, etc.)

Hem desenvolupat un sistema que adaptem a la mesura de cada empresa, ocupant-nos de la redacció de protocols, formació, cogestió i manteniment documental, facilitant el compliment i alleugerint la càrrega de treball que, en externalitzar-se redueix costos i aporta professionalització. Treballem des de fora amb l’equip de dins.

Tenim una dilatada experiència en sectors com el de la logística i l’esport, especialment sensibles als conflictes socials i personals.

Contacta amb nosaltres

L’equip de G&G et respondrà de manera immediata i professional